Deel 1 t/m 14 uit de reeks “De Grote Zeeslagen” in HC. Bevat alle lastig te vinden delen uit deze reeks. Albums zijn BN, deel 1+ 6 + 8 met miniem stootplekje zijn ZG. LD